Coaching biedt de mogelijkheid in een individuele setting nieuwe vaardigheden op te doen, en veranderingen door te voeren in werk- en/of privé leven. Zowel vitaliteitsvragen als vraagstukken rond werk en levensloop kunnen de aanleiding vormen.

Ik gebruik hierbij mijn brede ervaring op het gebied van vraagstukken rond ‘werk en vitaliteit’. Door mijn medische achtergrond kan ik aspecten van gezondheid en vitaliteit de juiste plaats geven: niet te groot, niet te klein. Gezondheid en vitaliteit worden geïntegreerd in het thema van werk en levensloop.

Mijn bedrijfskundige achtergrond staat garant voor een juiste inschatting van vragen rond beroep en levensloop. Mijn coachingsgesprekken duren meestal anderhalf uur. Doordat ik snel tot de kern kom en intensief en resultaatgericht werk, is een serie van maximaal vijf gesprekken meestal voldoende.

Mijn lidmaatschap (en voorzitterschap) van het Netwerk van Coaches van De Academie voor medisch specialisten staat borg voor actuele uitwisseling en intervisie met collega’s. In deze video hoort u over mij en mijn coaching:

 

Trainingen van Paul Wormer Consultancy zijn altijd een belevenis. Uw tijd is schaars en een training moet een duurzaam sorteren.

Dat wordt bereikbaar door heldere doelstellingen te formuleren en een realistisch-optimistische aanpak te kiezen. Dit biedt het juiste klimaat om tot inspiratie, leren en veranderen te komen. De trainingen zijn gericht op het aanleren van nieuw gedrag en nieuw vaardigheden. Het verwerven van nieuwe inzichten en ervaringen is daaraan dienstbaar. Omdat de meeste deelnemers genoeg kennis van gezondheid en vitaliteit hebben is de stap van kennis naar zelfkennis vaak een belangrijke.

Reflectie (zelfkennis!), uitwisseling (met collega’s) en plenaire oogst en bespreking van de vruchten zijn gebruikte leermethodes.

Het precieze ontwerp van de trainingen wordt in afstemming met u vastgesteld. Vaak werken enkele kortere blokken beter dan één langer blok. De training kan goed in-company aangeboden worden.

Digitale training
Bij StudyTube kunt u mijn online training ‘Vitaal in je werk’ volgen. Maak kennis hiermee:

https://academy.studytube.nl/expert2-app/affiliate-program