Bij organisatievraagstukken is het behulpzaam om terug te gaan naar de vraag wat de kerndoelen van de organisatie zijn en hoe de doelen van de afdeling of van de medewerkers hier op aansluiten. Problemen in de samenwerking zijn vaak terug te voeren op onduidelijkheid over de organisatie- of de individuele doelen en op onduidelijkheden in de rollen die mensen innemen.

Duidelijkheid draagt bij aan een effectieve én prettige organisatie en samenwerking. Dat zijn de twee voorwaarden voor een gezonde organisatie: effectieve én prettige samenwerking.

Ik heb verschillende grote eerstelijnsorganisaties begeleid bij het effectief en prettig maken van de onderlinge samenwerking binnen en tussen de disciplines. Het thema Medisch Leiderschap biedt mogelijkheden om ook in grote organisaties artsen in positie te brengen.