Paul Wormer Consultancy Vitaliteit en Gezondheidszorg

De gezondheidszorg is een bijzondere branche: complexe samenwerkingsvraagstukken, hoge werkdruk, de ambitie altijd een hoge kwaliteit te leveren, het dilemma van professionele autonomie enerzijds én onderdeel zijn van een groep en organisatie anderzijds. Veel vraagstukken vereisen nadere analyse.

Als arts (niet praktiserend) MBA ken ik de zorg en respecteer ik de belangen van individu, maatschap/vakgroep én organisatie. De eerste en de tweede lijn vormen bekend terrein. Vraagstukken en conflicten in de samenwerking hebben mijn grote interesse, evenals vraagstukken in de individuele loopbaan.

Bovenstaande situaties begeleid ik op het niveau van organisatie, vakgroep/maatschap en individu. Dat doe ik als adviseur, conflict-begeleider, begeleider van vakgroepen, als coach en als begeleider van intervisie.

Met De Academie voor medisch specialisten ben ik nauw verbonden als programmaleider van de AIOS Talentenklas en van de intensieve leergang Management voor Medici, en als voorzitter van het Netwerk Coaches.