Mijn uitgangspunten:

Respect en commitment voor individu én organisatie
Beiden hebben hun identiteit, hun doelen en hun belangen. In 80 tot 90 % van de gevallen is synergie en win-win te boeken, al moet je daar soms even naar zoeken. Aan deze win-win oplossingen dragen wij bij.

Als je doet wat je moet doen, vallen egoïsme en altruïsme samen (Jeroen Smit).

Geloof in ontwikkeling
Geloof in ontwikkeling, in mogelijkheden en in de kracht van een optimistisch realisme. Het evenwicht tussen optimisme en realisme blijkt de beste mix voor vooruitgang en het vinden van oplossingen in moeilijke, schijnbaar uitzichtloze situaties. Wij dragen graag bij aan deze attitude in uw situatie.

Ik ben een oud man en ik heb in mijn leven vele zorgen gekend. De meeste daarvan zijn niet uitgekomen (Mark Twain).

Wat de rups de dood noemt, noemt de rest van de wereld: een vlinder!

Authenticiteit en persoonlijk leiderschap
Authenticiteit is de kracht die we steeds meer nodig zullen hebben om als mensen persoonlijk én sociaal goed te kunnen leven. Het biedt de mogelijkheid van een levenslange zoektocht die nooit verveelt.

Je eigen identiteit is alles wat je hebt, die moet je nooit verliezen. Al het andere in het leven is geleend (Dick de Rijk, tv formateur)

Daadkracht
Soms is niets doen het juiste. Al te vaak is niets doen echter een zwaktebod. Impasses en dilemma’s in organisaties vragen vaak om handelen, ook als er geen ideale oplossing is. De durf om in zo’n situatie te handelen en de handen vuil te maken, is daadkracht.

Wie wil, zoekt mogelijkheden, wie niet wil zoekt redenen

Vitaliteit
Vitaliteit is een precies en eerlijk navigatie-instrument. Vitaliteit geeft koersvastheid. Wie zijn eigen en andermans vitaliteit leert monitoren heeft een extra instrument om de koers te bepalen. Omgekeerd creëert verzorging en versterking van de vitaliteit nieuwe mogelijkheden. Lichamelijke en mentale vitaliteit zijn hierbij beide even belangrijk.