Medici werken in een complexe omgeving. Naast de medische praktijk vragen vraagstukken op het gebied van samenwerking en organisatie veel aandacht. Tenslotte vraagt ook, niet onbelangrijk, het individuele loopbaanperspectief van tijd tot tijd om herijking. De zakelijke en de menselijke aspecten lopen door elkaar en leveren jammer genoeg vaak weinig synergie op.

Complexe situaties vragen bijzondere stuurmanskunst. Reflectie op de situatie helpt om te komen tot een juiste analyse, prioritering en keuzes.

Met mijn achtergrond als medicus én als ondernemer help ik u, met de blik van een externe die onpartijdig én betrokken is, de ‘harde’ en de ‘zachte’ kanten van uw werk te integreren. Dat kan op het niveau van de organisatie, de vakgroep en op individueel niveau. U kunt hierbij denken aan:

o Vakgroepbegeleiding en vakgroepmanagement. De vakgroepscan geeft in korte tijd inzicht in de stand van zaken van uw vakgroep op de verschillende relevante gebieden. In de video hieronder hoort u hier meer over.
o Vormgeven en begeleiden van ‘heidagen’
o Fusie- en samenwerkingsvraagstukken
o Samenwerkingsvragen tussen management en professionals
o Conflictbemiddeling
o Individuele coaching (kan bij grotere afstand ook via skype)

Hier vindt u drie video’s waarin ik mijzelf presenteer als coach en als begeleider van uw vakgroep, en tenslotte een video waarin u informatie hoort over de vakgroepscan: